Bestuur

De bestuursleden van Willem de Zwijgerstichting

Het bestuur

Dr. G.J. Mink

Voorzitter

Dr. G.J. Mink (1958) studeerde theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In 1983 werd hij predikant van de Gereformeerde Kerk te Arnemuiden. Vervolgens diende hij de gemeenten van Katwijk aan Zee, Kampen, Maasdijk en Herwijnen. Vanaf mei 2017 is hij predikant van de Hervormde Gemeente te Sliedrecht. In 1995 promoveerde hij op een studie getiteld Op het tweede plan. Evangelisten in Nederland in de tweede helft van de negentiende eeuw. Zijn publicaties betreffen vooral kerkhistorische onderwerpen en bijbelstudies.

  • [2000] Buiten de kerk geen behoud!?
  • [2008] Niet door stomme beelden...? Evangelieverkondiging in de moderne beeldcultuur
  • [2016] Messiasbelijdende Joden in Israël. Een beknopte verkenning.

Prof. Dr. W.H.Th. Moehn (1965) studeerde theologie aan de Universiteit Utrecht. Vanaf 1990 was hij als predikant verbonden aan de Hervormde gemeenten te Reeuwijk, Aalburg en Oldebroek. Sinds 2010 is hij verbonden aan de Hervormde wijkgemeente Grote Kerk van de Protestantse gemeente te Hilversum. In 1996 promoveerde hij op God roept ons tot Zijn dienst. Een homiletisch onderzoek naar de verhouding tussen God en hoorder in Calvijns preken over Handelingen 4:1 - 6:7. Zijn publicaties betreffen voornamelijk de protestantse Reformatie. Vanaf 1 januari 2016 is hij in deeltijd bijzonder hoogleraar Geschiedenis van het gereformeerd protestantisme vanwege de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland aan de Protestantse Theologische Universiteit.

  • [2013] Blijvend geding om mis en avondmaal

Prof. Dr. W.H.Th. Moehn

Secretaris en algemeen adjunct

Prof. Dr. K. van Bekkum

Prof. Dr. K. van Bekkum (1970) is universitair hoofddocent Oude Testament aan de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven en de Theologische Universiteit te Kampen. Tevens is hij als predikant met een bijzondere opdracht voor theologisch onderwijs en onderzoek verbonden aan de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) van Amersfoort-West. Van Bekkum studeerde theologie aan de Theologische Universiteit te Kampen. Van 2002 tot 2012 was hij adjunct-hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad. In 2010 promoveerde hij in Kampen op From Conquest to Coexistence. Ideology and Antiquarian Intent in the Historiography of Israel's Settlement in Canaan. Zijn wetenschappelijk onderzoek concentreert zich voornamelijk op de uitleg en historische achtergrond van de Bijbelboeken Genesis t/m 2 Koningen. Daarnaast publiceerde hij over christelijke journalistiek, de geschiedenis van de gereformeerde Bijbeluitleg en gereformeerde spiritualiteit.

  • [2020] Verdreven uit de hof, levend uit de belofte. Mens en wereld in het licht van Genesis 1–11

Dr. N.C. Smits (1986) is sinds 2022 predikant van de christelijke gereformeerde kerk te Papendrecht. Eerder diende hij de gemeente van Purmerend en was hij enkele jaren werkzaam op de kerk-, cultuur- en opinieredactie van het Reformatorisch Dagblad. In 2021 promoveerde hij op een proefschrift over Plaatsbereiding. Verzoening in Christus bij Hans Joachim Iwand en Eberhard Jüngel.

  • [2023] Veroordeeld tot genade. In gesprek met Karl Barth over de zonde

Dr. N.C. Smits

Dr. A. Goedvree

Dr. A. Goedvree (1970) is predikant in de Protestantse Kerk in Nederland en diende de gemeenten van Haaften, Arnemuiden, Wezep, Uddel en Hoevelaken. Momenteel is hij verbonden aan Hervormde Gemeente te Hellouw en de Hervormde Gemeente van bijzondere aard ‘Maranatha’ te Tricht. In 2018 promoveerde hij op een proefschrift met als titel: Een ondoordringbaar mysterie. Wedergeboorte volgens Herman Bavinck. Hij publiceert regelmatig over diverse onderwerpen, vooral over systematische theologie en spiritualiteit. Verder was hij als docent dogmatiek verbonden aan de cursus Theologische Vorming voor Gemeenteleden.

  • [2021] Herman Bavinck. Kostbare erfenis en blijvende inspiratie

Ds. A.A.F. (Alfred) van de Weg (1984) is predikant in de Hersteld Hervormde Kerk en diende de gemeenten van Soest (2008-2014) en Abbenbroek (2014-2018). Sinds 2018 dient hij de gemeente van Apeldoorn. In 2023 is hij voor één dag in de week aangesteld als promovendus aan de TUA met het oog op promotieonderzoek op het terrein van de homiletiek. Hij onderzoekt, met het oog op het preekvoorbereidingsproces, het homiletisch potentieel van een geestelijk-sensitieve lezing van de Schrift voor de klassiek-gereformeerde homiletiek.

Ds. A.A.F. van de Weg