Bestuur

De bestuursleden van Willem de Zwijgerstichting

Het bestuur

Dr. C. van Sliedregt

Voorzitter

Dr. C. van Sliedregt, geboren in 1945, studeerde theologie aan de Universiteit in Utrecht. In 1973 werd hij bevestigd tot predikant in de Nederlandse Hervormde Kerk te Oude-Tonge. Van 1977 tot 1981 stond hij in Wapenveld. Vervolgens diende hij de gemeente Katwijk aan Zee vanaf 1981. In 1987 werd hij als predikant verbonden aan de gemeente te Scherpenzeel. Vanaf 1993 is hij werkzaam in de Hervormde Gemeente te Nunspeet. Van 2010 tot 2015 was hij werkzaam in de Johanneskerk, verbonden met de Protestantse Gemeente van Soest. Hij promoveerde in 1996 op een studie getiteld: Calvijns opvolger Theodorus Beza, zijn verkiezingsleer en zijn belijdenis van de drieënige God. In 1998 verscheen van zijn hand: Is het wel voor mij? Geloofs(on)zekerheid vanuit de verkiezingsleer.

  • [2001] Uitverkiezing: Lofprijzing, troost, zekerheid
  • [2006] Het Nieuwe Jeruzalem eenheid van alle gelovigen
  • [2017] Lam van God – verlangen naar eenheid

Prof. Dr. W.H.Th. Moehn (1965) studeerde theologie aan de Universiteit Utrecht. Vanaf 1990 was hij als predikant verbonden aan de Hervormde gemeenten te Reeuwijk, Aalburg en Oldebroek. Sinds 2010 is hij verbonden aan de Hervormde wijkgemeente Centrum van de Protestantse gemeente te Hilversum. In 1996 promoveerde hij op God roept ons tot Zijn dienst. Een homiletisch onderzoek naar de verhouding tussen God en hoorder in Calvijns preken over Handelingen 4:1 - 6:7. (promotor: prof. dr. M.J.G. van der Velden). Zijn publicaties betreffen voornamelijk de protestantse Reformatie. Hij is betrokken bij de wetenschappelijke uitgave van Calvijns werken en verzorgde Ioannis Calvini Sermones, vol VIII, Plusieurs sermons de Jean Calvin (Geneve: Livrairie Droz, 2011). Vanaf 1 januari 2016 is hij bijzonder hoogleraar Geschiedenis van het gereformeerd protestantisme vanwege de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland aan de Protestantse Theologische Universiteit, vestiging Amsterdam.

  • [2013] Blijvend geding om mis en avondmaal

Prof. Dr. W.H.Th. Moehn

Secretaris en algemeen adjunct

Dr. K. van Bekkum

Dr. K. van Bekkum (1970) is universitair hoofddocent Oude Testament aan de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven en de Theologische Universiteit te Kampen. Tevens is hij als predikant met een bijzondere opdracht voor theologisch onderwijs en onderzoek verbonden aan de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) van Amersfoort-West. Van Bekkum studeerde theologie aan de Theologische Universiteit te Kampen. Van 2002 tot 2012 was hij adjunct-hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad. In 2010 promoveerde hij in Kampen op From Conquest to Coexistence. Ideology and Antiquarian Intent in the Historiography of Israel's Settlement in Canaan. Zijn wetenschappelijk onderzoek concentreert zich voornamelijk op de uitleg en historische achtergrond van de Bijbelboeken Genesis t/m 2 Koningen. Daarnaast publiceerde hij over christelijke journalistiek, de geschiedenis van de gereformeerde Bijbeluitleg en gereformeerde spiritualiteit.

Prof. Dr. A. Baars werd geboren op 3 september in 1947. Hij studeerde klassieke taal- en letterkunde in Leiden van 1966 tot 1970. Vervolgens studeerde hij theologie in Apeldoorn van 1970 tot 1974. Hij werd als predikant bevestigd in de Christe-lijke Gereformeerde Kerk te Urk (Eben-Haezer) in 1974. Hij is predikant geweest van de Free Reformed Church te Dundas (Ont. Canada) van 1981 tot 1988. Daarna keerde hij terug naar Nederland en diende hij de gemeente te Middelharnis vanaf 1988. Van 1996 tot 2014 was hij verbonden aan de Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken te Apeldoorn als universitair hoofddocent voor de diakoniologische vakken. De generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken heeft dr. Baars op 3 oktober 2013 emeritaat verleend.

  • [2009] Calvijn: vluchteling en vreemdeling
  • [2014] Spiritualiteit in de Oude Kerk. Lessen voor nu

Prof. Dr. A. Baars

Drs. L.G. Compagnie

Drs. L.G. Compagnie werd in 1956 te Enschede geboren. Hij volgde zijn theologische opleiding van de Theologische Universiteit te Kampen aan de Broederweg van 1978 tot 1984. Hij werd in 1985 als predikant van de Nederlands Gereformeerde Kerken van Oostzaan en Zaandam bevestigd.In 1991 tot 1993 was hij predikant te Rotterdam (wijk Oost). Vanaf 1993 tot 2002 diende hij de Samenwerkingsgemeente Alexanderpolder (Christelijk Gereformeerd/Nederlands Gereformeerd). Tot 2010 diende hij de Nederlands Gereformeerde Kerk te Katwijk ZH. Momenteel is aan verbonden aan de gemeente te Hengelo. Van zijn hand verschenen de publikaties: 'Wachtend op de komst van de Heer', schetsen over de Thessalonicenzenbrieven,Amsterdam 1989 en 'Echt samen', gedachten over trouwen en samenwonen op grond van de Bijbel en de praktijk, Amsterdam 1997.

  • [2015] Alverzoening?

Dr. G.J. Mink, geboren in 1958 te Amsterdam, studeerde theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In 1982 legde hij met goed gevolg het doctoraal examen af met als hoofdvak kerkgeschiedenis. In 1983 werd hij predikant van de Gereformeerde Kerk te Arnemuiden. Zes jaar later verhuisde hij naar Katwijk aan Zee. In 1995 promoveerde hij op een studie getiteld 'Op het tweede plan. Evangelisten in Nederland in de tweede helft van de negentiende eeuw.' Diverse bijdragen over kerkhistorische onderwerpen heeft hij geleverd aan tijdschriften. Al vele jaren maakt hij deel uit van de redactie van het maandblad Credo. Sinds 1997 diende hij de kerk van Kampen. In 2005 werd hij predikant van de Gereformeerde Kerk in Maasdijk. De gemeente in Herwijnen dient hij sinds 2010.

  • [2000] Buiten de kerk geen behoud!?
  • [2008] Niet door stomme beelden...? Evangelieverkondiging in de moderne beeldcultuur

Dr. G.J. Mink

Ds. W. Visscher

Ds. W. Visscher is predikant van de Ger. Gem. van Amersfoort. Hij is geboren in 1955 te Genemuiden. Hij voltooide een studie economie aan de EUR. Daarna was hij zeven jaar werkzaam als econoom bij het ministerie van Volksgezondheid. In 1988 werd hij toegelaten tot de theologische school van de Ger. Gem. in Rotterdam. In 1992 werd hij predikant van de gemeente Amersfoort. Hij heeft deel uitgemaakt van verschillende deputaatschappen. Daarnaast is hij als bestuurder betrokken bij het reformatorisch onderwijs. Hij is voorzitter van de Jeugdbond van de Ger. Gem. Hij is gehuwd en vader van zeven kinderen. Hij schrijft regelmatig opiniërende bijdragen in het RD en andere periodieken.

  • [2011] De nieuwe aarde en de herschepping van alle dingen