Willem de Zwijgerstichting

Ter versterking van de kennis van het protestantisme en het gereformeerd belijden in Nederland vanwege de blijvende waarde ervan voor de plurale samenleving

Bestellen


Over Willem de Zwijgerstichting

De Willem de Zwijgerstichting heeft in haar statuten de volgende doelstelling geformuleerd: "ten aanzien van de reformatorische beginselen voor het volksleven het inzicht te vergroten, de kennis te verdiepen en het historisch besef te verlevendigen."

De Willem de Zwijgerstichting geeft twee keer per jaar een brochure uit over een thema op het terrein van kerk en theologie. De stichting is niet gebonden aan een kerk of politieke partij. Het bestuur bestaat uit zeven leden van een verschillende kerkelijke achtergrond.

Lees de geschiedenis

Word donateur

Help ons en word donateur. U ontvangt twee brochures per jaar. De eerste publicatie verschijnt in het voorjaar, de tweede brochure ontvangt u in het najaar. Als welkomstgeschenk ontvangt u een brochure gratis naar keuze. Hieronder kunt u aangeven welke brochure u gekozen hebt (zie voor de titels waaruit u kunt kiezen onder ‘bestellen’).

Klik op het vierkantje 'ik ben geen robot'


Extra informatie

De Willem de Zwijgerstichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarnaast werken wij samen met Digibron. Zij maken het archief op onze website mogelijk. In ons Privacy Statement leggen we uit hoe we omgaan met het verwerken van uw persoonsgegevens en welke rechten u heeft. Indien u contact wilt opnemen met ons kunt u klikken op deze link.